Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe,  Ubezpieczenia Zarządzanie finansami
Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem


Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 26

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2010

ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842

PDF Spis treści (plik do pobrania)