Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe,  Ubezpieczenia Koszt kapitału i źródła finansowania przedsiębiorstw

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 36

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2010

ISSN 1640-2751
ISSN 1733-2842

PDF Spis treści (plik do pobrania)