Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe,  Ubezpieczenia Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 34

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2010

ISSN 1640-2751
ISSN 1733-2842

PDF Spis treści (plik do pobrania)