Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe,  Ubezpieczenia Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 35

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2010

ISSN 1640-2751
ISSN 1733-2842

PDF Spis treści (plik do pobrania)