Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 55/2012


Zeszyt
Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 55
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2012
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Edward Urbańczyk, Aleksandra Gąsior, Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Mirela Romanowska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Barbara Dobiegała-Korona, Alicja K. Krzepicka 557
Autor: Artur Rzempała, Zdzisław Wojdyła, Joanna Rzempała 623