Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51/2012


Zeszyt
ZARZĄDZANIE FINANSAMI - Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2012
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Dariusz Zarzecki
pdfStrona redakcyjna
Autor: Janusz Żarnowski 255
Autor: Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka 413
Autor: Mieczysław Dudek, Magdalena Wasylkowska 529
Autor: Mieczysław Dudek, Magdalena Wasylkowska 541
Autor: Miłosz Kołodziejczyk, Marcin Kaczorowski, Przemysław Piechota 561
Autor: Magdalena Mikołajek-Gocejna, Dorota Podedworna-Tarnowska 609
Autor: Przemysław Dominiak, Jacek Mercik, Agata Szymańska 675
Autor: Przemysław Dominiak, Jacek Mercik, Agata Szymańska 683
Autor: Tomasz Mika, Eliza Frejtag-Mika 811
Autor: Dariusz Pauch, Maciej Pawłowski 823
Autor: Artur Rzempała, Zdzisław Wojdyła, Joanna Rzempała 841
Autor: Artur Rzempała, Zdzisław Wojdyła, Joanna Rzempała 849