Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 52/2012


Zeszyt
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 52
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2012
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Jolanta Iwin-Garzyńska
pdfStrona redakcyjna