Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 56/2012


Zeszyt
Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 56
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2012
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Edward Urbańczyk, Aleksandra Gąsior, Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Mirela Romanowska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Andrzej Chajęcki, Chalnisia Krzakiewicz, Michał Chajęcki 9
Autor: Paweł Góralski, Sławomir Pietrzak, Piotr Jędralski 57
Autor: Olga Martyniuk, Kamila Stańczak-Strumiłło 137
Autor: Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz 155
Autor: Jolanta Wartini-Twardowska, Zbigniew Twardowski 249