Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 50/2012


Zeszyt
ZARZĄDZANIE FINANSAMI - Upowszechnianie i transfer wyników badań
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 50
 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2012
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Dariusz Zarzecki
pdfStrona redakcyjna
Autor: Waldemar Tarczyński, Mirosława Gazińska 93
Autor: Sebastian Bakalarczyk 137
Autor: Maurizio Lanfranchi, Carlo Giannetto, Maria Luiza Souca 169
Autor: Maurizio Lanfranchi, Carlo Giannetto, Maria Luiza Souca 177
Autor: Maria Sierpińska, Piotr Rzeszowski 197
Autor: Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Anna Oleńczuk-Paszel 317
Autor: Radosław Pastusiak, Wojciech Zatoń 469
Autor: Maciej Pawłowski, Dariusz Pauch 479
Autor: Marian Adamek, Henryk Sobolewski 539
Autor: Grażyna Ancyparowicz, Miłosz Stanisławski 551
Autor: Elżbieta Weiss, Małgorzata Borowik 735
Autor: Grazia Calabrò, Alessandro Fazio 773