Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 53/2012


Zeszyt
Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 53
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2012
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Kazimiera Winiarska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Agnieszka Krupińska 225
Autor: Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, Karolina Simon 285