Zeszyty naukowe
Autor: Marzena Matkowska 345
Strony: 345-355
pdf pełen tekst

Streszczenie


Rynek walutowych w Polsce jest najbardziej rozwiniętym rynkiem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nawet trwający na świecie kryzys finansowy nie zmniejszył dynamiki rozwoju tego segmentu rynku. W artykule przedstawiono wnioski wynikające z analizy funkcjonowania polskiego rynku walutowego w latach 2008–2011. W pierwszej części zidentyfikowano tendencje i zmiany na rynku kasowym, w drugiej – na rynku instrumentów pochodnych.

Słowa klucze: rynek finansowy, polski rynek walutowy, rynek transakcji kasowych, walutowe instrumenty pochodne

DEVELOPMENT OF ZLOTY CURRENCY MARKET IN THE YEARS 2008–2011

Summary

The currency market in Poland is the most development market in Central and Eastern Europe. The aim of this article is to analyze the main trends in the zloty currency market. The first part of the article presents an analysis of the functioning of the spot currency market. The second part of this paper describes over-the-counter (OTC) derivatives market: outright forwards, foreign exchange swaps and currency options. The last part of the article presents the main conclusions of the analysis.

Keywords: financial market, polish currency market, spot currency market, OTC currency derivatives market