Zeszyty naukowe
Autor: Konrad Stępień 397
Strony: 397–407
pdfpełen tekst

Abstract:
The problem of “embellishing” company image and manipulating data in financial statements is becoming more common. Entities which try to acquire new sources of financing, investors and creditors, display a financial condition that is better than the actual one. Accounting policy, which is a basic tool in displaying a company’s financial situation, is used for this purpose.
The purpose of this work was to demonstrate how accounting policy can influence the financial image of an enterprise.
Keywords: accounting policy, financial reporting, creating image

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W KREOWANIU WIZERUNKU SYTUACJI FINANSOWEJ W SPRAWOZDAWCZOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Strzeszczenie:
Obecnie coraz częściej uwidacznia się problem „upiększania” wizerunku przedsiębiorstwa i manipulowania wynikiem finansowym w sprawozdaniu finansowym. Niektóre podmioty gospodarcze, chcąc pozyskać nowe źródła finansowania, nowych inwestorów i kredytodawców, pokazują w swych sprawozdaniach finansowych lepszą sytuację finansową od tej w rzeczywistości. Wykorzystują w tym celu podstawowe narzędzie kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa jakim jest polityka rachunkowości.
Niniejsze opracowanie poświęcono ukazaniu wpływu polityki rachunkowości na wizerunek sytuacji finansowej przedsiębiorstwa prezentowany w sprawozdaniu finansowym.
Słowa kluczowe: polityka rachunkowości, sprawozdanie finansowe, kreowanie wizerunku