Zeszyty naukowe
Autor: Adam Zaremba, Przemysław Konieczka 573
Strony: 573–581
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest zbadanie skuteczności rekomendacji maklerskich na krajowym rynku akcji. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności dokonany zostaje przegląd dotychczasowych badań w powyższym zakresie. Następnie przeprowadzona zostaje analiza empiryczna, mająca na celu zweryfikowanie zasadności strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach maklerskich. Badanie bazuje na portfelach long/short, które przetestowano względem modeli rynkowego i CAPM oraz dotyczy wszystkich spółek notowanych na GPW w latach 2005–2012. Obliczenia wskazują, że rekomendacje maklerskie nie mają praktycznie żadnej wartości informacyjnej dla inwestorów. Strategia zajmowania pozycji długich w spółkach najlepiej ocenianych i pozycji krótkich w spółkach najgorzej ocenianych przyniosła historycznie ujemne ponadprzeciętne stopy zwrotu.
Słowa kluczowe: rynek akcji, rekomendacje maklerskie, analitycy, GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

EFFECTIVENESS OF STOCK RECOMMENDATIONS ON THE POLISH MARKET

Abstract:
The purpose of this study is to analyze informative value of stock recommendations for investors and to verify the profitability of strategies based on the recommendations. The paper is composed of two parts. First, we review existing literature in the field of analysts’ recommendations and their infl uence on the stocks’ returns. Second, we investigate the issue of profitability of strategies based on analysts’ recommendations in the Polish market. We built long/short portfolios and test them against market model and CAPM. We base our computations on all stocks listed on the WSE in years 2005–2012. It seems that historically in Poland analysts recommendation had virtually no informative value. Strategies based on going long top-rated stocks and shorting the worst stocks performed badly and delivered negative excess returns.
Keywords: stock market, stock recommendations, analysts, Warsaw Stock Exchange.