Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Wierzbiński 279
Strony: 279–292
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Przedmiotem artykułu jest ocena sposobu kształtowania cen ciepła i usług przesyłowych w polskim sektorze ciepła sieciowego. Zdefiniowano monopol naturalny i odniesiono tę definicję do przedsiębiorstw ciepłowniczych. Scharakteryzowano istniejący system regulacji cen ciepła i usług przesyłowych, które następnie poddano wnikliwej analizie krytycznej. Oceniono wpływ systemu regulacji na wyniki finansowe przedsiębiorstw ciepłowniczych, na motywowanie tych przedsiębiorstw do podnoszenia efektywności, a także na ochronę odbiorców ciepła przed zbyt wysokim poziomom cen. Ponadto oceniono system regulacji cen ciepła z perspektywy możliwości wdrożenia taryfy dynamicznej, systemu zarządzania stroną popytową na ciepło, a także taryfy uwzględniającej stawki dystansowe.
Słowa kluczowe: monopol naturalny, regulacja cen ciepła, metody regulacji cen, przedsiębiorstwo ciepłownicze

ASSESSMENT OF PRICE REGULATION IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF DISTRICT HEATING COMPANIES

Summary:
The subject of the article is assessment of the way in which heat price and distribution fees are regulated in Polish district heating industry. In the first step author defines the natural monopoly and relates its to companies operating in district heating industry. Then author depicts the Polish system of heat price and distribution fees regulation. At the end the system is subjected to the critical assessment, which is directed towards the assessment of price regulation impact on finacial performance of district heating c ompanies, onmotivating these companies to enhance effectiveness and on heat price. Besides, the price regulation system was assessed from the perspective of introducing dynamic pricing and demand side management.
Keywords: natural monopoly, price regulation, district heating companies