Zeszyty naukowe
Autor: Artur Rzempała, Joanna Rzempała, Waldemar Duży 749
Strony: 749–755
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W artykule przedstawiona została koncepcja łączenia spółek poprzez inkorporację jako element budowania ich wartości. Artykuł prezentuje elementy realizacji procesu połączenia związane z planem połączenia oraz parytetem wymiany udziałów. Na przykładzie spółek Automatika i Remech, pokazano obszary potencjalnych korzyści możliwych do uzyskania w wyniku realizacji połączenia oraz projekcję wyników finansowych.
Słowa kluczowe: łączenie spółek, grupa kapitałowa, wartość

THE MERGER OF CAPITAL AS PART OF VALUE CREATION ON THE EXAMPLE OF THE COMPANIES OF THE GROUP AZOTY “POLICE” SA


Abstract:
The article presents the concept of merger by incorporation as a form of restructuring of capital groups. In particularly the analysis is focused on the implementation stages of the merger process according to regulations of commercial law and the internal regulations of the studied company, presenting areas of potential benefits may be obtained as a result of the process.
Keywords: merger, incorporation, value based management