Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Jamróz, Grzegorz Koronkiewicz 47
Strony: 47–58
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-04
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem niniejszego opracowania jest analiza polityki zarządzania aktywami obrotowymi na przykładzie Portu Lotniczego Wrocław SA.
Metodologia badań – Artykuł wykorzystuje metodologię studium przypadku oraz analizę literatury przedmiotu.
Wynik – Ze względu na specyfikę działalności, podmioty powołane do zarządzania portem lotniczym mogą sobie pozwolić na pewnego rodzaju zachowania monopolistyczne, np. bardzo restrykcyjną politykę zarządzania należnościami. Działania te jednak nie dotyczą strategicznych kontrahentów, którzy chronieni są szczególnymi zapisami prawnymi już na poziomie samej ustawy. Analizując przyjętą politykę zarządzania w poszczególnych składnikach aktywów obrotowych można zauważyć, że jej cele są zbieżne z tymi stawianymi sobie przez inne przedsiębiorstwa i podobnie jak większość z nich, zarządzanie aktywami obrotowymi bardziej opiera się tu o intuicję i doświadczenie niż o dedykowane w tym celu modele i narzędzia.
Oryginalność/wartość – Umiejętność zarządzania aktywami obrotowymi, a co za tym idzie – płynnością finansową, jest bardzo ważnym aspektem codziennego życia przedsiębiorstwa. Stosowanie odpowiednich rozwiązań, szczególnie w sytuacji, gdy działalność prowadzona przez przedsiębiorstwo ograniczana jest i mocno kontrolowana przez prawo i Państwo, jest jednym z podstawowych kluczy do sukcesu. Ma wpływ na bezpieczeństwo jednostki, sprawność działania, konkurencyjność, a także wynik finansowy. Rozwiązania stosowane przez jedne podmioty mogą być naśladowane przez inne, o podobnym charakterze lub podobnych problemach.
Słowa kluczowe: zarządzanie aktywami obrotowymi, płynność finansowa, zapasy, należności, inwestycje krótkoterminowe, port lotniczy

DIFERENCES BETWEEN THE TAILS OF STOCK MARKET RETURNS OF SELECTED EUROPEAN STOCK-MARKETS

Abstract:
Purpose – The aim of this paper is to analyze the differences between the return rates of selected European stock market indices.
Design/methodology/approach – Two methods were used during the study: a simple approach based on kurtosis and a method that utilizes the parameters of Generalized Pareto Distribution (GPD). The second approached is based on Extreme Value Theory and particularly the Pickands-Balkema-de Haan theorem. The studied sample consisted of daily stock market returns of 24 European stock-indices form the time period ranging between 1. January 2004 and 30 January 2015. Additionally each time series has been divided into periods of bull and bear market. In total there were 74 time series analyzed.
Findings – The obtained results do not allow to identify clear regularities concerning the fatness of tails of stock market returns depending on the situation on the stock market. Comparing the bear and bull market periods with the whole period of the study does not yield any conclusions as to when extreme market returns are more probable. It has been observed however that the right tail of the returns distribution was much more often fatter during the periods of bear market then during the periods of bull market. It may indicate that counterintuitively during a rising trend the probability of a sudden upward movement of the price is less probable then during a falling trend.
Originality/value – To the knowledge of the authors the article is one of the first in Poland to address the differences of the thickness of the tails of stock market returns that distinguishes between the periods of growth and decline.
Keywords: returns, European stock indices, fat tails, Extreme Value Theory, kurtosis, generalized Pareto distribution