Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Sekuła 171
Strony: 171–180
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-15
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Badania w zakresie finansów behawioralnych sugerują, że większość ludzi wykazuje tendencję do przesadnej reakcji na niespodziewaną wiadomość. Zrealizowane badanie analizuje hipotezę o nadreaktywności w warunkach GPW w Warszawie.
Metodologia badania – Test De Bondta i Thalera przeprowadzono na danych z GPW w Warszawie. Badano nadmierną reakcję kursów na giełdzie w okresie od stycznia 1999 r do grudnia 2013, przy wykorzystaniu miesięcznych stóp zwrotu.
Wynik – Empiryczne wyniki nie są zgodne z hipotezą o nadreaktywności rynku. Spółki spadkowe odnotowały silniejsze korekcyjne zwroty niż akcje spółek zwyżkujących, ale wyniki badań nie były istotne statystycznie.
Oryginalność/wartość – Wyniki badań mogą być przydatne w dalszych pracach nad reakcjami kursów akcji.
Słowa kluczowe: teoria efektywności rynku, reakcja rynku, hipoteza nadreaktywności

THE WARSAW STOCK EXCHANGE OVERREACTION – EMPIRICAL ANALYSIS

Abstract:
Purpose – Research in behavioral finance suggests that most people tend to overreact to unexpected news. This study investigates the overreaction hypothesis on the WSE.
Design/methodology/approach – The De Bondt and Thaler test was performed on data from the WSE. Study investigated the stock market overreaction from January 1999 to December 2013 using monthly return data.
Findings – The empirical evidence is not consistent with the overreaction hypothesis. Loser stocks experienced a stronger return reversals than winner stocks but the test results were not statistically significant.
Originality/value – The results of this study may be useful for future work on market reactions.
Keywords: efficient market theory, market reaction, overreaction hypothesis