Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Wójtowicz 217
Strony: 217–227
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-19
pdfpełen tekst

Abstract:
In this paper we have studied the existence and the nature of long-range relations between the main indices of three European stock markets: in Frankfurt, Vienna and Warsaw. The first two of them are developed markets, while the last one is seen as an emerging market. On the basis of daily data from the period 2003–2014 we analysed the I(1)/I(0) co-integration of market indices. The results of this commonly applied technique are compared with the results of the more flexible fractional co-integration analysis.
Keywords: cointegration; fractional cointegration; stock markets; emerging markets

ZALEŻNOŚCI DŁUGOOKRESOWE POMIĘDZY GIEŁDAMI W WIEDNIU, FRANKFURCIE I W WARSZAWIE

Streszczenie:
W artykule zaprezentowano badanie występowania długookresowych zależności pomiędzy głównymi indeksami trzech europejskich rynków akcji: we Frankfurcie, Wiedniu i w Warszawie. Dwa pierwsze są rynkami rozwiniętymi, natomiast giełda w Warszawie jest ciągle postrzegana jako rynek rozwijający się. Na podstawie dziennych danych przeprowadzono analizę występowania klasycznej kointegracji I(1)/I(0). Jej wyniki zostały porównane z wynikami uzyskanymi za pomocą analizy ułamkowej kointegracji.
Słowa kluczowe: kointegracja, ułamkowa kointegracja, rynek akcji, rynki wschodzące