Zeszyty naukowe
Autor: Władysław Janasz, Krzysztof Janasz 367
Strony: 367–376
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-31
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Innowacje stanowią główny element osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku. Celem artykułu jest próba teoretycznej refleksji nad problematyką innowacji i innowacyjności we współczesnej i inteligentnej organizacji.
Słowa kluczowe: innowacje, strategia, organizacja

DETERMINANTS OF INNOVATION IN THE CONTEMPORARY AND INTELLIGENT ORGANZIATION

Abstract:
Determinants of innovation in the contemporary and intelligent organization have been presented in the article. Innovation is a key element for achieving competitive advantage in the market. The aim of this article is to attempt a theoretical reflection on the issues of innovation in contemporary and intelligent organization.
Keywords: innovation, strategy, organization