Zeszyty naukowe
Autor: Cesarino Bertini, Gianfranco Gambarelli, Izabella Stach 469
Strony: 469–479
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-40
pdfpełen tekst

Abstract:
In this paper we highlight some problems, still open before us, concerning the theory and application of cooperative games.
Keywords: cooperative games; power indices; finance; politics; voting

WYBRANE PROBLEMY OTWARTE TEORII GIER KOOPERACYJNYCH

Streszczenie:
W artykule zostały zaprezentowane niektóre problemy, wciąż otwarte, dotyczące teorii i zastosowania gier kooperacyjnych.
Słowa kluczowe: gry kooperacyjne; indeksy siły; finanse; polityka; głosowania