Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Wicka 607
Strony: 607–617
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-53
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest zbadanie z jakich ubezpieczeń korzystały firmy działające na polskim rynku. Zwrócono uwagę na to, czy wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej zmieniła się liczba wykupywanych polis i ich wartość. Analizie poddano także rodzaje produktów ubezpieczeniowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w celu zarządzania ryzykiem im zagrażającym. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2004–2013. Dla pełnej realizacji wskazanego celu wykorzystano dane wtórne, krajowe zawarte w raportach Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa, ubezpieczenia, zarządzanie ryzykiem

CORPORATE DEMAND FOR INSURANCE SERVICES

Abstract:
The aim of this paper is to examine the use of insurance services by the companies operating on the Polish market. The paper focuses on the problem, whether the number and value of purchased insurance policies has changed as a result of Polish accession to the European Union. The analysis also includes the types of insurance products used by companies to manage their risks. The study covers the period 2004–2013. The analysis was based on information from the reports of the Polish Chamber of Insurance (PIU), the Financial Supervision Commission (FSC) and the Central Statistical Office (GUS).
Keywords: Enterprises, insurance, risk management