Zeszyty naukowe
Autor: Justyna M. Bugaj, Radosław Rybkowski 687
Strony: 687–696
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-60
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – W artykule zaprezentowano nową metodę obliczania korzyści z posiadania wyższego wykształcenia, zastosowaną do polskich warunków. Odwołując się do metod stosowanych przez OECD Autorzy stawiają sobie za cel określenie, na ile korzystne jest indywidualne inwestowanie w edukację wyższą.
Metodologia badania – Podstawową metodą badawczą zastosowaną przez Autorów jest obliczanie korzyści z wyższego wykształcenia na podstawie bieżącej wartości netto (Present Net Value, PNV). Zaproponowana w opracowaniu modyfikacja uwzględnia zabezpieczenie przed bezrobociem jako finansową korzyść oraz wpływ ponoszonych kosztów zdobycia wykształcenia na osiągane korzyści prywatne.
Wynik – Niezależnie od rodzaju odbywanych studiów oraz od typu uczelni (prywatna czy publiczna) posiadanie wyższego wykształcenia jest indywidualną korzyścią o charakterze finansowym. Jednocześnie wielkość tej korzyści jest niższa, niż wskazuje to wiele publikacji poświęconych polskiemu szkolnictwu wyższemu.
Oryginalność/wartość – Wartością pracy jest zaproponowanie nowej, bardziej szczegółowej metody obliczania prywatnych korzyści z wyższego wykształcenia w aspekcie finansowym w Polsce. Metoda ta pozwala także na długofalowe badanie tej korzyści oraz na jej porównanie z wartościami w innych krajach.
Słowa kluczowe: prywatne korzyści, wyższe wykształcenie, premia prywatna

PRIVATE BENEFITS OF HIGHER EDUCATION – FINANCIAL AN ALYSIS

Abstract:
Purpose – The paper presents new method to calculate private benefits of higher education, applied to Polish higher education system. Based on the method used by OECD, the Authors aim at establishing, how profitable investing in higher education is.
Design/methodology/approach – The method applied by the Authors is based on Present Net Value of higher education. The modification of the basic equations, proposed by the Authors take: protecting from unemployment and cumulated costs of higher education into consideration.
Findings – The results of the research prove that no matter what is the discipline of studies or type of school (public or private) there is a distinct private benefit of higher education. At the same time, the Authors have noticed that the actual benefit but is lower than presented by earlier publications.
Originality/value – The main value of the paper is the new, more detailed method to calculate private benefits of higher education, especially as applied to Poland. This new method will help to long-term researching the subject and comparing Polish benefits with the systems of higher education of other states.
Keywords: private benefits, higher education, private wage premium