Zeszyty naukowe
Autor: Wojciech Leoński 135
Strony: 135–142
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-12
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) to koncepcja opierająca się na ujęciu w działalności przedsiębiorstwa aspektów prospołecznych i proekologicznych. Nie ulega wątpliwości, że przynosi ona wymierne korzyści zarówno dla społeczeństwa, jak i samego przedsiębiorstwa. Jednakże wiele podmiotów gospodarczych wdrożenie strategii CSR rozpatruje jako dodatkowy koszt. Dlatego też celem pracy jest próba analizy wpływu CSR na wyniki finansowe przedsiębiorstw poprzez studia literatury, raportów i sprawozdań. Ponadto w artykule zaprezentowano także wybrane definicje koncepcji CSR oraz jej znaczenie w Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), strategia, zrównoważony rozwój, finanse, wynik finansowy

THE IMPACT OF CSR ON FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES

Abstract:
Corporate social responsibility can be defined as a concept whereby organization integrate social and environmental concerns in their business operations. CSR can bring plenty of benefits to enterprises and society as well. Enterprises also use CSR initiatives to build and strengthen relationships with various stakeholder groups. Business organizations increasingly invest in corporate social responsibility but some enterprises still perceive CSR as a cost. The main purpose of this article is to analyse the impact of CSR on financial results of enterprises through study of literature, reports and other documents. What is more, in this article the author presents main definitions of CSR and the meaning of CSR i UE.
Keywords: Corporate social responsibility (CSR), financial result, enterprise, strategy