Zeszyty naukowe
Autor: Roberto Caratozzolo 371
Strony: 371–379
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-33
pdfpełen tekst

Abstract:
Purpose – This paper analyzes the main elements of some new financial techniques, recently regulated in the Italian system to boost the entrepreneurial activity and the economic recovery.
Design/methodology/approach – The paper examines, from a legal perspective, the main rules of innovative start-ups, equity crowdfunding and work for equity.
Findings – The new techniques for financing of real economy, are gradually increasing. They will be truly effective only by means of a harmonized European legislation.
Originality/value – This paper aims to describe the effects of new financial techniques on both the national and international system, as well as on enterprises and investors.
Keywords: start-up, crowdfunding, work for equity, innovative entrepreneurship

INSTRUMENTY FINANSOWE I INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: NOWE PERSPEKTYWY DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Streszczenie:
Cel – W artykule przeanalizowano główne elementy niektórych nowych technik finansowych, niedawno uregulowanych w systemie włoskim, aby zwiększyć aktywność przedsiębiorczości i ożywić gospodarkę.
Projektowanie/metodologia/podejście – Dokument analizuje, z prawnego punktu widzenia główne zasady innowacyjne start-upów, crowdfunding i pracy dla kapitału.
Wyniki – Zainteresowanie nowymi technikami finansowania gospodarki realnej stopniowo wzrasta. Będą one skuteczne tylko za pomocą zharmonizowanego prawodawstwa europejskiego.
Oryginalność/wartość – Celem artykułu jest opisanie skutków nowych technik finansowych zarówno na poziomie krajowym oraz międzynarodowy, a także na poziomie przedsiębiorstw i inwestorów.
Słowa kluczowe: start-up, crowdfunding, praca dla kapitału, innowacyjna przedsiębiorczość