Zeszyty naukowe
Autor: Mirosław Wasilewski, Olena Oliynyk, Viktor Adamenko 559
Strony: 559–573
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-49
pdfpełen tekst

Abstract:
We have produced simplified models of an integral indicator of the level of financial system development and economic growth. We used the models of an integral indicator to compare the level of the development of the financial system and economic growth in Poland and Ukraine. We used integral indicators to evaluate whether the financial system influences economic growth in Poland and Ukraine. We may state that the relationship between the development of a financial system and economic growth in Poland and Ukraine generally has the same character, despite some individual differences. In Ukraine the effects of the financial system development on economic growth is more significant than in Poland. In contrast to Poland, the development of the financial system in Ukraine is still far from that level, after which it becomes unfavourable for economic growth.
Keywords: financial system, economic growth, an integral indicator of economic growth, the integral indicator of the financial system of development

SYSTEMY FINANSOWE I WZROST GOSPODARCZY: DOWODY Z POLSKI I UKRAINY

Streszczenie:
W artykule przedstawiono zbudowane uproszczone modele integralnego wskaźnika poziomu rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego. Wskazano użycie modeli wskaźnika integralnego, który pozwala porównać poziom rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce i na Ukrainie. Przy użyciu integralnych wskaźników oceniono czy system finansowy wpływa na wzrost gospodarczy w Polsce i na Ukrainie. Na ich podstawie można stwierdzić, że związek między rozwojem systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce i na Ukrainie na ogół ma taki sam charakter. Mimo pewnych różnic indywidualnych na Ukrainie skutki rozwoju systemu finansowego na wzrost gospodarczy mają bardziej
znaczący wpływ niż w Polsce.
Słowa kluczowe: system finansowy, wzrost gospodarczy, zintegrowany wskaźnik wzrostu gospodarczego