Zeszyty naukowe
Autor: Marek Pauka, Paweł Prędkiewicz 355
Strony: 355–367
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-29
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest identyfikacja parametrów determinujących premię/ dyskonto oraz analiza cyklicznych zmian w zachowaniu inwestorów na rynku certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych.
Metoda badania – W artykule przeprowadzono studia literaturowe, analizę szeregów czasowych, stosując model ekonometryczny oraz statystyczną analizę współzależności.
Wynik – W wyniku przeprowadzonych badań ustalono istotny poziom korelacji pomiędzy premią/dyskontem w wycenie certyfikatów FIZ a stopą zwrotu z WIG-u oraz zachowania inwestorów powtarzające się w okresach miesięcznych.
Oryginalność/Wartość – Brak podobnych badań na rynku polskim.
Słowa kluczowe: zagadka dyskonta, certyfikaty inwestycyjne, zachowania inwestorów

DETERMINANS OF NAV’S CLOSED-END FUNDS QUATED IN POLAND – INVESTORS FIZ’S CASE STUDY

Abstract:
Purpose – The aim of the paper is identify the factors influencing the discount of closed-end funds’s value quoted on Polish stock exchange.
Design/Methodology/Approach – We conducted statistical analysis and built multiple regression models.
Findings – We found out relations between discount (NAV and market value differences) and other financial factors (ie. changes of NAVs in previous months) and dissimilar behaviour of investors according to phase in the monthly cycle.
Originality/Value – There is a research gap regarding Polish market.
Keywords: discount puzzle, investments certificates of closed-end funds, investors’ behaviour