Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Porcenaluk 403
Strony: 403–410
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-33
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Polski rynek kapitałowy rozwija się w każdym aspekcie, co prowadzi do wzrostu płynności notowanych instrumentów. Poziom płynności można mierzyć za pomocą pewnych mierników, a jednym z nich jest spread bid-ask. Łatwo jest oszacować tę miarę podczas trwającej sesji, gdy jest dostęp do arkusza zleceń, lecz problem pojawia się po zakończeniu sesji giełdowej. Spread bid-ask ma ogromne znaczenie w teorii i praktyce rynku, lecz jego wartości nie są publikowane w oficjalnych statystykach po zakończeniu sesji giełdowej. Istnieje jednak możliwość oszacowania spreadu z wykorzystaniem estymatorów. Problemem jest efektywność uzyskanych wyników.
Słowa kluczowe: giełda, ryzyko płynności, spread bid-ask, estymatory spreadu

COVARIANCE APPLICATION IN BID-ASK SPREAD ESTIMATION FOR SHARES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract:
Polish capital market is developing in every aspect and it contributes to the gradual raising of the market liquidity. The level of the market liquidity can be measured by bid-ask spread measure. It is easy to calculate spread value during the trading session. The problem arises after the trading session. Bid-ask spread is very important in theory and practice. Unfortunately the value of this measure is not published in the official statistics at the end of the trading session. It turns out that it is possible to estimate bid-ask spread from daily prices. However, in some cases estimators efficiency is insufficient.
Keywords: stock exchange, liquidity risk, bid-ask spread, spread estimators