Zeszyty naukowe
Autor: Grażyna Trzpiot 475
Strony: 475–486
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-39
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Obserwowane zmiany wartości współczynników umieralności implikują nieoczekiwane wzrosty średniej długości życia. Równocześnie następuje wzrost odpowiednich oczekiwanych wartości, określonych korzyści z emerytury. W rezultacie należy podjąć opis i zmierzyć ryzyko długowieczności, a następnie poddać to ryzyko procesowi zarządzania jako ryzyko finansowe. Wprowadzenie nowych instrumentów celem zabezpieczania ryzyka długowieczności oznacza, że kompletny pakiet narzędziowy dla zarządzania tymi planami powinien być zrównoważony długofalowo. Decyzje o tym, czy wprowadzić zabezpieczenia, czy eliminować ryzyko długowieczności, są złożone w holistycznej strukturze. W artykule podjęto problem znaczenia pomiaru i zarządzania ryzykiem długowieczności.
Słowa kluczowe: ryzyko długowieczności, zarządzanie ryzykiem

LONGEVITY RISK MANAGEMENT

Abstract:
Historically, unexpected improvements in mortality rates have led to large, unanticipated increases in life expectancy, with accompanying increases in the value of defined benefit pension liabilities. As a result, longevity risk needs to be measured and managed alongside the financial risks facing these plans. The emergence of new instruments for hedging longevity risk means that a complete toolkit for managing these plans in a way that is sustainable over the long term. Decisions to hedge or eliminate longevity risk need to be made in a holistic framework. We point out the importance of measuring and managing longevity risk.
Keywords: longevity risk, defined benefit pension plans, risk management