Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Stolarski 187
Strony: 187–196
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-16
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań dotyczących metod poboru podatku dochodowego stosowanych w krajach europejskich na tle rozwiązań polskich oraz prezentacja praktycznych możliwości ich wykorzystania na przykładzie wdrożenia rozwiązania optymalizacyjnego, które miało miejsce w jednej z polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na przełomie lat 2013/2014. Metodologia badania – artykuł powstał na podstawie studiów nad literaturą i źródłami prawa podatkowego obowiązującego w krajach Unii Europejskiej oraz studium przypadku wdrożenia projektu optymalizacji. Wynik – opracowanie pokazuje, że w niektórych krajach przyjęte zostało prawodawstwo korzystne dla podatników. Polscy przedsiębiorcy, aby osiągnąć zbliżone korzyści, zmuszeni są stosować optymalizację podatkową. Oryginalność/wartość – artykuł stanowi jednolite zestawienie zasad poboru podatku dochodowego od osób prawnych stosowanych w krajach europejskich oraz pokazuje wpływ stosowanego prawa na kondycję finansową przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: podatek, CIT, płynność, preferencje podatkowe, optymalizacja podatkowa, Unia Europejska

THE METHODS OF COLLECTING CORPORATE INCOME TAX IN POLAND AGAINST EUROPEAN COUNTRIES SOLUTIONS

Abstract:
Corporate financial management requires special attention to liquidity which includes providing funds to meet tax obligations. In the case ofthe corporate income taxtraders operating indifferent EU countries, due to the tax legislation, may use other strategies for managing liquidity. CIT taxpayers in Poland, as a rule, are required to make monthly tax payments during the fiscal year. There are, however, in the Polish legislation on corporate income tax law, preferences that allow the company to introduce policies favorable for the company. These include: the ability to pay quarterly advances, payment in the form of simplified advances or change of the tax year. Itwill be presented the example of the implementation of tax optimization solution, which took place in one of the Polish companies with limited liability at the turn of 2013/2014.
Keywords: corporate income tax, liquidity, tax preferences, tax optimization, EU