Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Sobiech 197
Strony: 197–207
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-17
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem opracowania jest przedstawienie zasad odpowiedzialności komplementariuszy za zobowiązania podatkowe spółek komandytowych. Zasadniczo pełna odpowiedzialność ciąży na samej spółce komandytowej (podatniku). Komplementariusz może odpowiadać jedynie jako osoba trzecia po ustaleniu, iż zostały spełnione warunki wskazane w Ordynacji podatkowej. Komplementariuszem spółki komandytowej może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (krajowa lub zagraniczna). W artykule ukazano, jak kształtuje się odpowiedzialność podatkowa komplementariusza (osoby trzeciej) w zależności od jego formy prawnej.
Słowa kluczowe: odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, spółka komandytowa

PRINCIPLES OF RESPONSIBILITY FOR TAX LIABILITIES OF GENERAL PARTNERS OF LIMITED PARTNERSHIPS

Abstract:
The purpose of this paper is to present the principles of responsibility for tax liabilities of general partners of limited partnership. Basically, the limited partnership as the taxpayer shall be liable for taxes resulting from the tax obligations up to the value of all assets. General Partner may be obliged only as a third party. In cases and to the extent provided for in the Tax Ordinance Act, third parties shall also be liable with all their assets for the taxpayer’s tax arrears jointly and severally with the taxpayer. General Partner of the limited partnership can be either natural person or legal entity (domestic or foreign). The paper indicates how does the tax liability of the general partner (third party) depending on its legal form.
Keywords: limited joint-stock partnership, corporate income tax, personal income tax