Zeszyty naukowe
Autor: Monika Foremna-Pilarska 51
Strony: 51–60
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-04
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – wskazanie roli audytora w przekształceniach szpitali. Metodologia badania – w badaniu wykorzystano doświadczenie praktyczne polegające na uczestnictwie, a także obserwacji procesu przekształcenia i towarzyszącemu temu badaniu due diligence. Wynik – z przeprowadzonej obserwacji i analizy zebranych materiałów źródłowych wynika, że audytor wewnętrzny powinien brać udział w badaniu poprzedzającym proces przekształceń jako doradca zespołu badającego. Wartość – artykuł może stanowić materiał źródłowy dla tematyki w niej omawianej. Jest połączeniem elementów teorii z praktyką gospodarczą. Ma charakter poglądowy i może być elementem szerszej dyskusji.
Słowa kluczowe: audytor, szpital, due diligence

THE ROLE OF INTRNAL AUDITOR IN THE DUE DILIGENCE RESEARCH IN THE REGIONAL MEDICAL CENTER IN BIAŁOGARD

Abstract:
Purpose – the goal of the thesis is to indicate the issue of transforming public hospitals into commercial companies and the role of auditor in the process. Design/methodology/approach – it was based on practical experience gained while participating and observing transformation process and accompanying due diligence research. Findings – the observation and analysis of the gathered data proved that auditor should participate in the research process preceding transformation as a consultant of the research team. Originality/value – the article may serve as a source material for the topics discussed in it and is a combination of theory and economic practice. An article can function as an illustration and be an element of a broad discussion.
Keywords: auditor, hospital, due diligence