Zeszyty naukowe
Autor: Robert Kowalak 323
Strony: 323–331
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-33
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie metody grupowania kosztów zakładu gospodarowania odpadami dla potrzeb decyzyjnych. Metodologia badania – w artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa, wywiad z kierownictwem, indukcja, dedukcja. Wynik – artykuł przedstawia koncepcję zarządzania kosztami zakładu gospodarowania odpadami. Wynikiem przeprowadzonych analiz w tych przedsiębiorstwach było stwierdzenie, że w zakładach gospodarowania odpadami nie stosuje rachunku kosztów dostosowanego dla potrzeb prowadzenia regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (w skrócie RIPOK). Oryginalność/Wartość – efektem badań było opracowanie własnej koncepcji rachunku kosztów dla zakładu gospodarowania odpadami posiadającego regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych.
Słowa kluczowe: zakład gospodarowania odpadami, koszty

COSTS IN MANAGERIAL SYSTEM FOR THE WASTE DISPOSAL PLANTS

Abstract:
Purpose – the main purpose is a using of cost accounting in decision making in the waste disposal plants. Design/Methodology/Approach – in an article used theoretical and empirical methods. In theoretical part described classification of costs in literature. Empirical methods concentrated on data and information be collected from two Silesian companies (interview with management, induction). Findings – the article presents the concept of cost accounting system for waste disposal plants. This system is conception for decision makers. Originality/Value – this article presents own proposition of cost accounting for decision makers for waste disposal plants.
Keywords: cost accounting, waste disposal plants