Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Zimon 349
Strony: 349–354
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-36
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest dokonanie analizy kosztów w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. Metodologia badania – badania przeprowadzona na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2008–2013. Wynik – badania wykazały, które grupy kosztów są najistotniejsze w badanych firmach, jak kształtują się trendy dla poszczególnych kosztów. Oryginalność/Wartość – analiza kosztów została przeprowadzona analiza kosztów w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.
Słowa kluczowe: analiza, koszty, transport

COST ANALYSIS OF TRANSPORT CAR COMPANIES

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to analyze the costs of road transport. Design/Methodology/Approach – research conducted on the basis of the financial statements for the years 2008–2013. Findings – studies have shown that the costs are the most important group in the surveyed companies, as shaped by the trends for these costs. Originality/Value – cost analysis has been carried out in the car transport companies.
Keywords: analysis, costs, transport