Zeszyty naukowe
Autor: Mieczysław Adamowicz, Sylwia Łuniewska 357
Strony: 357–366
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-37
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem pracy jest przedstawienie roli i znaczenia planowania i budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem i przedstawienie metod i procesu budżetowania. Metodologia badania – w pracy zastosowano metodę analizy literatury oraz badanie przypadku przedsiębiorstwa działającego w branży elektroenergetycznej. Wyniki – w pracy przedstawiono budżetowanie jako formę planowania finansowego, metody i modele wykorzystywane w planie budżetowania oraz proces planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie X. Oryginalność/Wartość – wartość pracy polega na przedstawieniu uzasadnienia i przygotowaniu planu budżetowania przy wykorzystaniu metod i modeli teoretycznych budżetowania oraz na wskazaniu ich zalet i wad dla zastosowania praktycznego w przedsiębiorstwie w powiązaniu z planem sprzedaży, produkcji i innych operacji.
Słowa kluczowe: planowanie, budżetowanie, metody budżetowania, modele procesu tworzenia budżetu

PLANNING AND BUDGETING AS AN INSTRUMENT FINANCIAL MANAGEMENT COMPANY

Abstract:
Purpose – the aim of the work at presenting the role and importance of planning and budgeting in the enterprise management and presenting methods and processes of budgeting. Design/Methodology/Approach – the literature analysis and case study of selected enterprise in electroenergy sector were used in the article. Findings – the budgeting as a form of financial planning, methods and models used in preparing the budget plan, and planning and budgeting processes in the enterprise were presented. Originality/Value – the value of the work is the justification of budget plan preparation in the enterprise by the use of selected theoretical methods and models as well as proving the necessity of links between plans of production, selling and other operation in the enterprise.
Keywords: enterprise planning, budgeting, enterprise managing, financial management