Zeszyty naukowe
Autor: Edward Nowak 403
Strony: 403–410
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-42
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – głównym celem artykułu jest ukazanie ewolucji systemów rachunkowości zarządczej oraz obszarów wykorzystania jej instrumentów w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami. Metodologia badania – aby zrealizować cel artykułu i dokonano krytycznego przeglądu literatury krajowej i zagranicznej poświęconej koncepcjom rachunkowości zarządczej i stosowanym instrumentom. Wynik – w artykule wykazano, że systemy rachunkowości zarządczej podlegają dynamicznemu rozwojowi wraz ze zmianami uwarunkowań działalności przedsiębiorstw, wewnętrznych i zewnętrznych. Oryginalność/Wartość – w artykule wskazano instrumenty dostosowane do celów rachunkowości zarządczej na poszczególnych stadiach jej rozwoju i różnych aktywności zarządczych.
Słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, systemy rachunkowości zarządczej, zarządzanie kosztami, zarządzanie dokonaniami, zarządzanie ryzykiem

TRENDS IN THE EVELOPMENT OF ACCOUNTING MANAGEMENT SYSTEMS

Abstract:
Purpose – the paper presents the evolution of accounting management systems and the application of its instruments in the process of managing a modern company. Design/Methodology/Approach – literature studies and critical analysis of domestic and foreign publications on accounting management concepts and instruments. Findings – the study demonstrates that accounting management systems are subject to dynamic evolution in response to changes in company operating environment, both internal and external. Originality/Value – the paper provides recommendations for instruments that best address the needs of accounting management at each stage of development and for various management purposes.
Keywords: accounting management, accounting management systems, cost management, performance-based management, risk management