Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Wiercińska 457
Strony: 457–466
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-47
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest wskazanie zakresu wykorzystywania rachunkowości, analizy finansowej oraz budżetowania w zarządzaniu finansami szpitali. Metodologia badania – badanie ankietowe. Wynik – ocena zakresu wykorzystywania narzędzi zarządzania finansami przez szpitale województwa pomorskiego w 2013 r. Oryginalność/Wartość – jak do tej pory nie był znany zakres stosowania poszczególnych narzędzi zarządzania finansami przez szpitale województwa pomorskiego. Artykuł ten ma zapełnić tę lukę oraz skłonić do rozważań na temat możliwości pełniejszego ich wykorzystania przez podmioty lecznicze. 
Słowa kluczowe: zarządzanie finansami, podmioty lecznicze, zarządzanie szpitalem, rachunkowość szpitala, budżetowanie szpitala, analiza finansowa szpitala

THE USE OF FINANCIAL MANAGEMENT TOOLS BY POMERIANIAN HOSPITALS

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to analyze the range of use of accounting, financial analysis and budgeting in the financial management of Pomeranian hospitals. Design/Methodology/Approach – questionnaire survey. Findings – evaluation of the use of financial management tools by Pomeranian hospitals in 2013. Originality/Value – the scope of financial management tools, such as: accounting, financial analysis and budgeting used in the Pomeranian hospitals wasn’t known so far. This article fills this gap and encourages the discussion on the possibility of its fuller use by medical entities.
Keywords: financial management, medical entities, hospital management, hospital accounting, hospital budgeting,
hospital financial analysis