Zeszyty naukowe
Autor: Dawid Garstecki 503
Strony: 503–512
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-51
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem głównym opracowania jest analiza zakresu ujawnianych informacji finansowych w raportach zintegrowanych polskich spółek. Analizie poddano raporty zintegrowane za 2013 rok następujących podmiotów – grupa LOTOS SA, GAZ-SYSTEM SA, Krajowa Spółka Cukrowa SA, grupa AZOTY SA oraz SCANMED SA Pochodną celu głównego jest sformułowanie wniosków mających charakter rekomendacji oraz wskazujących możliwe obszary badawcze w obszarze raportowania zintegrowanego. Metoda badania – w artykule wykorzystano metodę dedukcyjną, historyczną (heurystykę, hermeneutykę i syntezę) oraz analizę raportów zintegrowanych. Wyniki – wynikiem przeprowadzonego badania jest identyfikacja niedoskonałości raportowania zintegrowanego w obszarze ujawnianych informacji finansowych. Oryginalność/Wartość – przedstawione rozważania sprowadzają się do określenia przyszłych kierunków zmian w badanym obszarze.
Słowa kluczowe: raportowanie zintegrowane, sprawozdawczość finansowa, informacje finansowe

FINANCIAL DATA DISCLOSURE IN CHOSEN COMPANIES INTEGRATED REPORTS

Abstract:
Purpose – the aim of the article is to analyse the financial data disclosure in polish companies integrated reports. Five integrated reports from 2013 were fully analysed – LOTOS SA, GAS-SYSTEM SA, Krajowa Spółka Cukrowa SA, AZOTY SA and SCANMED SA. Design/Methodology/Approach – the article is based on two research methods – historical method (including all of its stages: heuristic, hermeneutic and sythesis) and deduction method. Findings – the result of the study is the identification of weak points of financial data disclosure in integrated reporting. Originality/Value – recomendations and future scientific research spheres were presented, mainly in the area of financial data disclosure in integrated reporting.
Keywords: integrated reporting, financial reporting, financial data