Zeszyty naukowe
Autor: Kazimiera Winiarska 157
Strony: 157–172
DOI: 10.18276/frfu.2015.78-13
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – poznanie zasobów kadrowych audytu wewnętrznego na świecie. Metodologia badania – badanie literaturowe publikacji zagranicznych i krajowych.
Wynik – poznanie wieku, płci, poziomu wykształcenia, kompetencji i umiejętności audytorów wewnętrznych oraz stosowanych technik audytu i typu wykonywanych badań.
Oryginalność/wartość – zaprezentowanie wyników badań na skalę światową.
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, audytor wewnętrzny, kwalifikacje audytora wewnętrznego, obszary audytu wewnętrznego

HUMAN RESOURCES OF INTERNAL AUDIT IN THE WORLD

Abstract:
Purpose – the study of human resources of internal audit in the world.
Design/Methodology/Approach – literature analysis of foreign and Polish publications.
Findings – the study of age, gender, education level, competences and skills of internal auditors as well as techniques of audit used and types of examinations carried by them.
Originality/Value – The presentation of the results of the worldwide research.
Keywords: internal audit, internal auditor, internal auditor qualifications, internal audit areas