Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 24/2011


SiP
Gospodarka. Zarządzanie. Środowisko
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 24
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2011
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Barbara Kryk
pdfStrona redakcyjna