Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 22/2011


SiP
Wybrane problemy modernizacji gospodarki
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 22
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2011
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Danuta Miłaszewicz
pdfStrona redakcyjna