Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 21/2011


SiP
Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 21
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2011
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Władysław Janasz
pdfStrona redakcyjna
Autor: Władysław Janasz 45
Autor: Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz 153
Autor: Malwina Szczepkowska 215
Autor: Stanisław Marek, Anna Wieczorek-Szymańska 225