Zeszyty naukowe
Autor: Adrian Wołoszyn 651
Strony: 651-661
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule opisano, na czym polega efekt niedowartościowania IPO oraz czym są „pieniądze pozostawione na stole”. Przedstawiono średni efekt niedowartościowania w różnych państwach świata, teorię Rocka, a także koncepcje oparte na reputacji, które próbują wyjaśnić przyczyny powstania efektu niedowartościowania IPO. W artykule scharakteryzowano rynek New Connect w zachodniej części Polski. Zmierzono również efekt niedowartościowania dla spółek wprowadzonych przez poszczególnych autoryzowanych doradców. Na rynku New Connect efekt ten jest wyższy w przypadku spółek wprowadzonych przez autoryzowanych doradców o wyższym prestiżu.

Słowa kluczowe: efekt niedowartościowania, akcje, pierwsza oferta publiczna, rynek pierwotny, rynek kapitałowy, New Connect

IMPACT OF THE REPUTATION OF THE AUTORIZED ADVISER ON THE IPO UNDERPRICING IN THE WEST PART OF POLAND THE NEW CONNECT MARKET

Summary
This article describes the initial public offering (IPO) underpricing phenomenon and “money left on the table” in western part of Poland using data from the New Connect (an alternative market for small firms). In the article you can find average IPO underpricing in different countries. It is described the “winners curse” hypothesis and the reputation effect, as an explanation of IPO underpricing. There is also characterization of New Connect market in Lubusz, West Pomerania and Lower Silesian province. On New Connect in 2007–2011 the average IPO underpricing is higher for companies which cooperate with more prestigious authorized adviser than for companies which cooperate with less prestigious authorized adviser.

Keywords: IPO underpricing, shares, Initial public offer, primary market, capital market, New Connect