Zeszyty naukowe
Autor: Karina Jędrzejowska 235
Strony: 235-247
pdf pełen tekst

Streszczenie


W artykule dokonano analizy pozycji Polski w międzynarodowym systemie finansowym przez wskazanie cech charakterystycznych tego systemu oraz stopnia zintegrowania Polski z jego poszczególnymi elementami, zwłaszcza z międzynarodowym rynkiem finansowym oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Przeprowadzona analiza pozwoliła na stwierdzenie, że Polska jest integralną częścią międzynarodowego systemu finansowego, jednak w znacznym stopniu uczestniczy w nim „biernie”, dostosowując się do zachodzących zmian w tym systemie. Ponadto zaangażowanie Polski w międzynarodowy ład finansowy związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: międzynarodowy system finansowy i walutowy, Polska, międzynarodowe instytucje finansowe, międzynarodowa architektura finansowa, rynki finansowe

POLAND IN THE INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM – OPPORTUNITIES AND THREATS

Summary

The aim of the article was to analyze Poland’s position in the international financial system. First the international financial system was briefly characterized. Next, Poland’s level of integration with international financial markets and institutions was analyzed. In the conclusion it is stated that Poland is well integrated with the global financial structures, even though it is more „rule-taker” than „rule-setter” in the system. Moreover most of Poland’s activity in the international finance comes through the European Union membership.

Keywords: international financial and monetary system, Poland, international financial institutions, international financial architecture, financial markets