Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Magdalena Hybka 83
Strony: 83-92
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania hybrydyzacji dla optymalizacji opodatkowania dochodu korporacji międzynarodowych. Możliwości te wynikają ze zróżnicowania przepisów prawa podatkowego obowiązujących w poszczególnych państwach i odmiennego traktowania przez to prawo poszczególnych kategorii podmiotów, instrumentów oraz transferów finansowych. W Polsce hybrydyzacja jest rzadko przedmiotem analiz w literaturze z zakresu planowania podatkowego. Wyjątek stanowią hybrydowe instrumenty finansowe, co wynika z możliwości ich aplikacji w celu optymalizacji opodatkowania dochodu także na gruncie polskiego prawa podatkowego. W artykule wyjaśniono istotę i przedstawiono konsekwencje hybrydyzacji oraz środki prawne stosowane przez państwa OECD dla ograniczenia ubytku dochodów publicznych w wyniku jej zastosowania przez korporacje międzynarodowe w celu optyma lizacjiopodatkowania dochodu.
Słowa kluczowe: instrumenty hybrydowe, transfery hybrydowe, podmioty hybrydowe, optymalizacja podatkowa, korporacje międzynarodowe

Tax optimization with the use of hybrid mismatch arrangements

Abstract:
The main aim of this article is to overview tax optimization schemes involving the application of hybrid mismatch arrangements. These arrangements exploit differences in tax treatment of certain instruments, transfers or entities between countries. Hybrid mismatch arrangements are not often the subject of analysis in Polish economic literature, with an exception of hybrid instruments which are applied quite often for tax optimization purposes in Poland. The article also indicates negative consequences of the use of hybrid mismatch arrangements and anti-avoidance provisions implemented by countries to prevent these consequences.
Keywords: hybrid instruments, hybrid transfers, hybrid entities, tax optimization, MNCs