Zeszyty naukowe
Autor: Sławomir Juszczyk, Jerzy Tymiński 93
Strony: 93–103
pdfpełen tekst

Abstract:
The article deals with the preparation of bids for public auctions organised for the purposes of a public procurement system, which are distinguished by their financial effectiveness. It discusses the requirements for entering into a tendering process, giving special attention to the analysis of the potential structure of costs that constitute a major element of the process. An example of the application of IT tools developed with the open source platform for numerical computation Scilab is provided. The illustrative calculations concern two firms bidding at a public auction for a road infrastructure project. The bids are evaluated and based on the proposed project completion time. The example shows the possibilities of analysing project profitability with respect to variations in market conditions such as project costs, the discount rate and the predicted increase in output.
Keywords: investment projects, a tender, bid optimisation, numerical procedures, Scilab software package

OPTYMALIZACJA OFERTY W AUKCJI PUBLICZNEJ DOTYCZĄCEJ INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNEJ PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU PROCEDUR NUMERYCZNYCH

Streszczenie:
W artykule poruszono tematykę związaną z finansową stroną uczestnictwa w aukcjach publicznych inwestycji infrastrukturalnych. Omówiono uwarunkowania związane z przystąpieniem do przetargu. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na analizę kosztów stanowiących ważny element w procesie przetargowym. Artykuł zawiera przykład zastosowania narzędzi informatycznych, opracowanych w oparciu o platformę numeryczną Scilab. Symulacje finansowe dotyczą dwóch firm rywalizujących o realizację inwestycji infrastruktury drogowej uruchomionej poprzez aukcję publiczną co do czasu realizacji inwestycji, a przykład ilustruje możliwości analizy opłacalności inwestycji z uwzględnieniem warunków rynkowych, tj. zmieniających się kosztów inwestycji i stopy dyskontowej.
Słowa kluczowe: inwestycje, przetarg, optymalizacja ofert, procedury numeryczne, program Scilab