Zeszyty naukowe
Autor: Alicja Kasperowicz-Stępień 105
Strony: 105–114
pdfpełen tekst

Abstract:
Since its accession to the structures of the European Union, what should be noted is the dynamic development of the economies of the Baltic States. Particularly strong have been the economic developments in Estonia which introduced one of the most liberal and simple tax systems in the European Union. The purpose of this article is explain the characteristics of the Estonian tax system. In the study the following methods of research were used:
– analysis of the literature,
– analysis of normative acts,
– analysis of statistical data.
Keywords: Baltic states, economic situation, tax reform

OPODATKOWANIE W KRAJACH BAŁTYCKICH – PRZYPADEK ESTONII

Streszczenie:
Od czasu przyjęcia w struktury Unii Europejskiej, należy zauważyć dynamiczny rozwój gospodarek Krajów Bałtyckich. Szczególnie silny rozwój odnotowano w Estonii, która wprowadziła jeden z najbardziej liberalnych i najprostszych systemów podatkowych w Unii Europejskiej. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie charakterystyki estońskiego systemu podatkowego. W badaniu zostały wykorzystane następujące metody:
– analiza literatury,
– analiza aktów normatywnych,
– analiza danych statystycznych.
Słowa kluczowe: Kraje Bałtyckie, sytuacja ekonomiczna, reforma podatkowa