Zeszyty naukowe
Autor: Eryk Łon 125
Strony: 125–136
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W artykule badano powiązania między polską polityką fiskalną i pieniężną a stopami zwrotu z indeksów giełdowych notowanych na GPW w Warszawie. Okazało się, iż hossie na rynku akcji sprzyjają ekspansywne polityki fiskalne i pieniężne. Bessa na rynku akcji występuje, gdy obie polityki – fiskalna i pieniężna – mają charakter restrykcyjny. Informacje makroekonomiczne oparte na łagodnych politykach fiskalnej i pieniężnej pozwalają uzyskać ponadprzeciętne stopy zwrotu z badanych indeksów giełdowych.
Słowa kluczowe: polityka fiskalna, polityka pieniężna, rynek akcji, stopa zwrotu

POLISH FISCAL AND MONETARY POLICIES AND THE RATES OF RETURN ON THE SELECTED STOCK IN DEXES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract:
The article was examined connections between Polish fiscal and monetary policies and rates of return on stock indexes listed on the Warsaw Stock Exchange. Bull market appears when monetary and fiscal policies are expansive. The bear market occurs w hen both policies are restrictive. In addition, macroeconomic policies based on expansive fiscal and monetary policies allow you to get above-average returns on the Polish stock market.
Keywords: fiscal policy, monetary policy, stock market, rate of return