Zeszyty naukowe
Autor: Anna Motylska-Kuźma 231
Strony: 231–240
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W artykule opisano pojęcie bańki spekulacyjnej oraz proces jej powstawania na rynku. Z drugiej strony wyjaśniono istotę High Frequency Trading oraz handlu algorytmicznego, jego wady i zalety, a następnie podjęto próbę zidentyfikowania zależności pomiędzy tymi dwoma zjawiskami, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wywoływania baniek spekulacyjnych przez handel algorytmiczny.
Słowa kluczowe: bańki spekulacyjne, HFT, rynek kapitałowy

SPECULATIVE BUBBLES AND ALGORYTHMIC TRADING ON FINANCIAL MARKET

Abstract:
The papers describes the concept of speculative bubble, and the process of its formation in the market. On the other hand, it explains the essence of the High Frequency Trading and algorythmic trading, its adventages and disadvantages. At the end, author tried to identify the relationship between these two phenomena, with particular regards to the possibility of HFT functioning as an accelerator to bubbles.
Keywords: speculative bubble, HFT, capital market