Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Kubiszewska 511
Strony: 511–521
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie sytuacji w chorwackim sektorze bankowym odnośnie udziału kapitału zagranicznego, jego wpływu na wyniki sektora, jak i strukturę rynku.
Metoda badania – Wykorzystane metody badawcze obejmują studia literatury, głównie zagranicznej, oraz analizę danych finansowych i raportów Banku Centralnego w Chorwacji.
Wyniki – zmiany w prawodawstwie wprowadzone po drugim kryzysie bankowym w Chorwacji doprowadziły do istotnego wzrostu zaangażowania kapitału zagranicznego w krajowym sektorze bankowym. A ten przyczynił się niewątpliwie do poprawy wyników finansowych całego rynku. Jednak kryzys finansowy, który dotarł do regionu kanałami pośrednimi i przejawił się w silnym spadku akcji kredytowej, doprowadził do znacznego pogorszenia się sytuacji w sektorze.
Oryginalności/wartość – Chorwacja jako najmłodszy członek Unii Europejskiej, podobnie jak inne kraje regionu Bałkanów Zachodnich, nie jest częstym podmiotem badań w Polsce.
Słowa kluczowe: Chorwacja, inwestorzy zagraniczni, sektor bankowy, transformacja sektora bankowego

FOREIGN INVESTORS IN CROATIAN BANKING SECTOR

Abstract:
Purpose – presenting the situation in Croatian banking sector in scope of foreign capital engagement, its influence on sector’s performance and structure.
Design/methodology/approach – There were used following research methods to gather the qualitative and quantitative data: document review, literature review and international study. The author collected various documents, reports, financial statements covering the performance and structure of the banking sectors in the analyzed country.
Findings – Changes and amendments in regulations of Croatian banking sector leads to crucial increase of foreign capital’s engagement in the local banking market. The foreign capital has improved the sector’s performance. But on the other hand it created a main indirect channel of affecting the local economy with a global financial crisis after 2008. The credit supply limited mainly by foreign banks operated in Croatia lead to the decreases of sector’s performance.
Originality/value – Croatia as the youngest member of the European Union, similarly like other countries of the Balkan Europe, does not belong t the main stream of the surveys and studies carried out in Polish literature.
Keywords: Croatia, foreign investors, banking sector, transformation of banking sector