Zeszyty naukowe
Autor: Natalia Kalandyk, Paweł Kalandyk, Bartosz Rymkiewicz 543
Strony: 543–552
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-55
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – ocena wpływu badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta na wybrane pozycje finansowe. Metodologia badania – badania statystyczne oraz empiryczne na podstawie sprawozdań finansowych publikowanych przez spółki NewConnect. Wynik – przeprowadzone badania udowadniają istotny wpływ rewizji finansowej na wiarygodność oraz rzetelność sprawozdań finansowych. Niezależnie od rozmiarów działalności w sprawozdaniach spółek pojawiają się istotne błędy. Oryginalność/Wartość – w polskiej literaturze jest niewiele pozycji dotyczących wiarygodności informacji prezentowych w sprawozdaniu finansowym. 
Słowa kluczowe: rewizja finansowa, badanie sprawozdań finansowych, NewConnect

CHANGE A FINANCIAL STATEMENT AS A RESULT OF HIS ATTESTATION ON THE NEWCONNECT MARKET

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to assess the impact of auditing on selected financial items. Design/Methodology/Approach – surveys and empirical basis of the financial statements published by the company NewConnect. Findings – the study shows a significant impact of auditing for the credibility of and reliability of the financial statements. Significant errors occur regardless of the size of the company. Originality/Value – there are few positions in polish literature on the reliability of the information presented in the financial statements.
Keywords: financial audit, NewConnect